Dozaj Vanası

  • E-DV-100 Dozaj Vanası, hava ile hareketlendirilmiş ince malzemelerin nakli sırasında debisini kontrol etmek amacı ile kullanılan vanalardır. Özellikle coriolis, çarpma plakalı veya dozaj bantlı debi kontrol sistemlerine malzeme beslemede kullanılır. Uygulama yerine ve kapasitesine göre doğrusal ve karekök karakteristikli olarak imal edilmektedir.

     

    Vana tahrikleri uygulamaya göre elektrik tahrikli veya pnömatik tahrikli olarak imal edilmektedir. Oransal tipler yanında ani kesme klapesi olarak kullanılan pnömatik tiplerde mevcuttur.

Diğer Ürünler

divider