ZQ 700

  • Termoplastik muhafaza
  • tek taraflı çalışma / 10 m uzunluğa kadar tel
  • Devre açma basma butonu
  • Konum göstergesi
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • tel çekme ve kopma algılaması
  • 10 m" ye kadar kablo uzunlukları için tek germe kuvveti

Halatlı acil stop anahatarları

Diğer Ürünler

divider