Yarı Otomatik Karışım Hazırlama Sistemi

  • Elimko çok gelişmiş tam otomatik karışım hazırlama sistemleri yanında müşterinin ihtiyacı doğrultusunda kapasitesine uygun olarak değişik özel sistemler tasarlar ve gerçekleştirir.

    Bunlardan biri de birkaç kuruluşa hazırladığı 8-10 çeşit malzemenin yarı otomatik olarak tartılıp karışım hazırlandığı sistemlerdir. 10 hazneye konulan malzemeler mühendislik gurubu tarafından girilen reçetelerden seçilen birine göre operatör tarafından göstergede belirlenen miktarda malzemenin otomatik olarak operatör önüne gelen hazneden alınarak teraziye konulması ile gerçekleşir. Operatör istenilen miktarda malzemeyi aldıktan sonra sistem bir sonraki malzemeye geçer ve o malzeme operatörün önüne otomatik olarak gelir. Her karışım bilgisayar sistemine kaydedilir.

    Sistemin avantajları:

  • Hammaddenin pahalı olmasından dolayı üretim maliyetleri ve kayıplar minumuma indirilir.
  • Dolayısı ile sistem kendi kendini öder.
  • İnsan hataları ortadan kaldırılır.
  • Düşük bakım masrafı
  • Hatasız 7/24 saat çalışma

Diğer Ürünler

divider